De IOED Polderrand is deze zomer gestart met de inventarisatie van de luidklokken uit de regio (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Oudenburg).

P1140990

Kelly Pauwels van IOED Polderrand aan de slag in de kerk van Gistel.

Het doel van de inventarisatie is in de eerste plaats om alle klokken in de kerktorens binnen het werkingsgebied op een volledige en correcte manier in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van de sjabloon dat het CRKC en Campanae Lovanienses samen ontwikkelden. Daarnaast is er een uitdrukkelijke wens van Polderrand om dit hoorbare maar doorgaans onzichtbare facet van de kerktorens vanonder het figuurlijke stof te halen.

Momenteel werden reeds 22 klokken bezocht, opgemeten, beschreven en gefotografeerd. Hierbij werd ook de klank van de klokken geregistreerd.

Hoewel de inventarisatie nog lopende is, kunnen we nu toch een aantal zaken vaststellen. Zo valt op dat heel wat klokken tijdens de wereldoorlogen uit de torens werden geroofd. Het merendeel van de huidige klokken dateert bijgevolg van na Wereldoorlog II. Slechts een klein aantal klokken bleef dit lot gespaard. Zo huist de Sint-Eligiuskerk van Ettelgem nog een klok uit 1625, zij het wel dat deze niet langer in gebruik is. Ook te Gistel en Bovekerke zijn nog vooroorlogse klokken aanwezig, beiden afkomstig van het huis Slegers te Tellin.

Een tweede opvallende vaststelling is dat het manueel luiden van de klokken niet meer aan de orde is. Enkel in de Sint-Niklaaskerk van Moere konden we nog een klok vinden, gewijd aan Maria, die uitsluitend manueel te luiden is.

Op het eind van de rit zal deze inventarisatieronde hoogstwaarschijnlijk nog een aantal andere opmerkelijke feiten en wetenswaardigheden uit de vergetelheid halen.

Voor meer info: IOED Polderrand –  info@polderrand.be – 059 56 84 09

Tekst: Joke Meerkens coördinator IOED Polderrand