Tags

, , , , , , , ,

In de loop van de komende lentemaanden staan er een aantal feesten op de kalender bij de verschillende religies. Feesten spelen een belangrijke rol bij religies. Ze doorbreken van tijd tot tijd de monotonie van het dagelijks leven of markeren een bepaalde overgang.

 

Aswoensdag

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd of vastentijd voor de christenen. De gelovigen ontvangen op deze dag een askruisje met de woorden ‘Gedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren’. De as is afkomstig van de verbrande takken die het jaar daarvoor gebruikt werden op Palmzondag.

De vastentijd is een tijd van innerlijke bekering, boete en grotere aandacht voor het gebed en de liefde tot de naaste als voorbereiding op Pasen.

Pasen

Dit jaar valt de paasdatum voor alle christenen samen op 16 april. Gewoonlijk valt voor katholieken en protestanten Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De datumbepaling voor het orthodoxe paasfeest is afhankelijk van een combinatie van drie historische criteria. Het is daarna wachten tot 2025 vooraleer alle christelijke kerken het feest opnieuw op dezelfde dag kunnen vieren.

Een typisch Byzantijns element tijdens de paaswake bij de orthodoxe christenen is dat om middernacht aan de gelovigen kaarsen worden uitgedeeld die door hen aangestoken worden. Iedereen verlaat in processie de kerk en samen wordt een ommegang rond de kerk gemaakt, met het kruis en de iconen. Eén persoon blijft in de kerk achter om alle lampen en kaarsen aan te steken en wierook te branden. Wanneer de gelovigen zich opnieuw voor de kerkdeur bevinden, leest de priester het verrijzenisverhaal volgens Marcus voor. Dan worden de deuren geopend en iedereen treedt de in licht badende kerk binnen. Het koor begint te zingen en de priester bewierookt de gehele kerkruimte. Op het einde van deze ritus nadert iedereen tot het evangelieboek om het te kussen. Dan wordt de paashomilie van Johannes Chrysostomos voorgelezen

Pesah

Het christelijk paasfeest heeft een band met het joodse Pesah. De joden herdenken met Pesah de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij en de uittocht uit Egypte. Tijdens het achtdaagse feest wordt er ongedesemd brood gegeten. Er was immers geen tijd om het brood te laten rijzen omwille van het gehaaste vertrek uit Egypte.

Hemelreis van Mohammed

Op 23 april herdenken de moslims de nachtelijke hemelreis van de profeet Mohammed op een ezel. Deze reis zou plaatsgevonden in het eerste jaar na de emigratie van Mekka naar Medina in 623.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Expertisepunt IDB-Interreligieuze Dialoog van de Kerk in Brussel.